background
 
Aqua Senso

Default collapsible panel example

...Le sistem sogü por osta instalaziun sanitara!

Aqua Senso é en sistem inteligënt por sconè dai danns gaujà dal'ega.

Por fa chësc resta l'ega stlüta da en ventil automatich. Ma canche al é debujëgn de ega vëgnel daurit por cürt tëmp.

Canche valgügn é te en local ulache al é na spina dal'ega, mëna fora i segnaladûs en segnal radiotrasmitënt al dispositiv de comando por daurì l'ega.

Waterleakprotect_Funktionsschema_big_ladin

Aqua Senso vëgn consegné sciöche sistem complet y po gnì amplié a secunda di bujëgns individuai.

Le sistem é fat de:

- en ventil motorisé

- en dispositiv de comando

- segnaladûs Aqua-Stop por les mascinns da lavè jö y das lavè guant

- sagnaladûs por l'ega cun sensur

- segnaladûs de movimënt (por le bagn, le bagn di ghesć o la ćiasa da füch)

- y en telecomand por les spines dal'ega esternes y por manajè manualmënter le sistem

Aqua Senso pîta la mascima segurté, scemplité y conveniënza.

Ures nun savëi deplù sura chësc sistem inovativ? Contatesse o passede a se ćiafè. Al se fajess plajëi da Ves prejentè chësc sistem.